Historický radioklub československý

Zpět na úvodní stránku HRČS
Hlavní budova HRČS
Provozní řád budovy
Veřejně přístupná expozice výrobků n.p. Tesla
Nová budova HRČS - depozitář
Klubovní sbírka čs. radiotechniky
 
Seznam přispěvatelů na klubovní budovy 2024
Seznam přispěvatelů na klubovní budovy 2023
Seznam přispěvatelů na klubovní budovy 2003-2022
 
Brigádnické hodiny 2024
Brigádnické hodiny 2023
Brigádnické hodiny 2022
Brigádnické hodiny 2021
Brigádnické hodiny 2020
Brigádnické hodiny 2019
Brigádnické hodiny 2018
Brigádnické hodiny 2017
Brigádnické hodiny 2016
Brigádnické hodiny 2015
Brigádnické hodiny 2014
Brigádnické hodiny 2013
Brigádnické hodiny 2012
Brigádnické hodiny 2011
Brigádnické hodiny 2010
Brigádnické hodiny 2009
Brigádnické hodiny 2008

Hlavní budova HRČS - Muzeum Tesla

V květnu 2003 si Historický radioklub československý pořídil pro uskladnění a vystavení sbírky přijímací a vysílací techniky a konání klubovních akcí vlastní budovu. V roce 2014 k ní přibyla další budova, pořízená za účelem oddělit muzeum od depozitáře.

Budova současného muzea Tesla byla postavena ve 20. - 30. letech (údaje různých stran se liší) jako sýpka hospodářského družstva. Obvodové zdi jsou z cihel, vnitřek, tj. jednotlivá patra, ze dřeva. Nosná konstrukce pater je velmi solidní, podlahy jsou dimenzovány na velkou nosnost. Sklep, přízemí a první patro má stejné rozměry a dispozice, druhé patro je zmenšené na výšku díky střeše, třetí patro tvoří věžička. Skrz všechna patra prochází schodiště. Budova byla postupně členy HRČS zrekonstruována, v roce 2010 byla dokončena rekonstrukce vnější části.

V přízemí jsou uloženy rozměrné vysílače a v oddělené části je vybudována dílna. V prvním patře byla v roce 2012 otevřena veřejně přístupná expozice "Tesla - dědictví čs. elektroprůmyslu". Ve věži byl vybudován archiv a kinosál, těsně pod střechou je vysílací pracoviště OK1KHR a zároveň expozice dobové svazarmovské kolektivky. Po rekonstrukci druhé budovy na depozitář zde budou jen veřejně přístupné expozice.

Fotogalerie z akcí na klubovních budovách

2024

Odmykání Třeště 28. 3. – 1. 4. 2024 První letní brigáda v Třešti 29. 6. - 7. 7. 2024 Druhá letní brigáda v Třešti 20. 7. - 28. 7. 2024 Třetí letní brigáda v Třešti 10. 8. - 18. 8. 2024

2023

Odmykání Třeště 6. 4. - 10. 4. 2023 První letní brigáda v Třešti 1. 7. – 9. 7. 2023 Druhá letní brigáda v Třešti 22. 7. – 30. 7. 2023 Třetí letní brigáda v Třešti 12. 8. – 20. 8. 2023

2022

Odmykání Třeště 15. 4. - 18. 4. 2022 První letní brigáda v Třešti 2. 7. – 10. 7. 2022 Druhá letní brigáda v Třešti 23. 7. – 31. 7. 2022 Třetí letní brigáda v Třešti 13. 8. – 21. 8. 2022 Oprava střechy na budově muzea 24. 9. 2022 Zamykání Třeště 16. – 20. 11. 2022

2021

Víkendová brigáda 24. 4. – 25. 4. 2021 První letní brigáda v Třešti 26. 6. – 6. 7. 2021 Druhá letní brigáda v Třešti 24. 7. – 1. 8. 2021 Třetí letní brigáda v Třešti 14. 8. – 22. 8. 2021

2020

První letní brigáda 27. 6. – 6. 7. 2020 Druhá letní brigáda 18. 7. – 26. 7. 2020 Třetí letní brigáda 8. 8. – 16. 8. 2020

2019

Mimořádná brigáda 20. – 26. 5. 2019 První letní brigáda 29. 6. – 7. 7. 2019 Druhá letní brigáda 20. 7. – 28. 7. 2019 Třetí letní brigáda 10. 8. – 18. 8. 2019

2018

Odmykání Třeště 30. 3. – 2. 4. 2018 Obměna expozice v 1. patře ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2018 Mimořádná akce v Třešti 6. - 8. 5. 2018 - Havárie vodovodní přípojky První letní brigáda 30. 6. - 8. 7. 2018 Druhá letní brigáda 20. 7. - 29. 7. 2018 Třetí letní brigáda 11. 8. - 19. 8. 2018

2017

První jarní brigáda 14. - 17. 4. 2017 První letní brigáda 1. - 9. 7. 2017 Druhá letní brigáda 24. - 30. 7. 2017 Třetí letní brigáda 12. - 20. 8. 2017

2016

První jarní brigáda 25. - 28. 3. 2016 Víkendová brigáda 3. - 5. 6. 2016 Prodloužená víkendová brigáda 1. - 6. 7. 2016 První letní brigáda 23. - 31. 7. 2016 Druhá letní brigáda 13. – 27. 8. 2016

2015

Akce stavební buňka (02-04/2015) Jarní celotýdenní brigáda 1 - 10. 5. 2015 První letní celotýdenní akce 18 - 26. 7. 2015 Druhá letní celotýdenní akce 8 - 16. 8. 2015 Podzimní brigáda 28. 10. - 1. 11. 2015

2014

Jarní brigáda 8. - 11. 5. 2014 Zahájení parního léta 12. 7. 2014 1. týdenní akce 18. - 27. 7. 2014 2. týdenní akce 9. - 17. 8. 2014 Prodloužený víkend 25. - 28. 10. 2014

2013

Květnová brigáda 8. - 12. 5. 2013 Prodloužený víkend 5. - 7. 7. 2013 1. týdenní akce 20. - 28. 7. 2013 2. týdenní akce 10. - 18. 8. 2013

2012

Víkendová akce 28. 4. - 1. 5. 2012 1. týdenní akce 30. 6. - 8. 7. 2012 2. týdenní akce 21. 7. - 29. 7. 2012 3. týdenní akce 4. 8. - 12. 8. 2012

2011

Víkendová akce 2. - 6. 7. 2011 1. týdenní akce 2011 2. týdenní akce 2011 Den otevřených památek v Třešti 10. - 11. 9. 2011

2010

Odemykání Třeště na jaře 2010 Znaková akce 25. - 27. 6. 2010 1. týdenní akce 2010 2. týdenní akce 2010

2009

Víkendová akce 13.- 15. 3. 2009 Fasáda 2009 Dvě týdenní akce červenec/srpen 2009 Zamykání Třeště na podzim 2009

2008

Víkendová akce 8.- 11. 5. 2008 1. týdenní akce 5. - 13. 7. 2008 2. týdenní akce 2. - 10. 8. 2008 Víkendová akce 12.- 14. 9. 2008

2007

1. týdenní akce 23 - 29. 7. 2007 2. týdenní akce 6. - 12. 8. 2007

2006

Víkendová akce 6.- 8. 5. 2006 1. týdenní akce 1. - 9. 7. 2006 2. týdenní akce 5. - 13. 8. 2006

2005

Víkendová akce 4.- 5. 6. 2005 Parní léto v Třešti 2005 Parní léto v Třešti 2005 - 2

2004

Květnová akce 2004 Týdenní akce 7. - 15. 8. 2004 Víkendová akce 17.- 19. 9. 2004

2003

Příprava na stěhování sbírky Stěhování z Poděbrad do Třeště Brigáda 12.- 13.7.2003 Brigáda 9.- 17.8.2003 Brigáda 30.- 31.8.2003 Víkendové akce 2003-04