Historický radioklub československý

Klubovní sbírka čs.radiotechniky

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS
Klubovní sbírka čs. radiotechniky
Rozhlasové přijímače
Televizní přijímače
Nízkofrekvenční technika
Drátová sdělovací technika
Vakuová technika
Vysílací technika
Zabezpečovací a signalizační zařízení
Výpočetní a číslicová technika
Měřicí přístroje
Lékařské přístroje
Automatizace, měření a regulace
Součástky a konstrukční díly
Amatérské vysílání, bastl
Archiv

V roce 1996 byla při HRČS založena sbírka a čs. radiotechniky zaměřená hlavně na firmu TESLA. Jejím úkolem a cílem je zachovat budoucím generacím co nejvíce z éry národního podniku Tesla, zejména z oboru spotřební elektroniky. Členové klubu shromáždili mnoho stovek slaboproudých výrobků včetně měřicí techniky, které byly od konce srpna 1999 do května 2003 díky ochotě vedení Českých radiokomunikací deponovány v prostorách vysílací stanice v Poděbradech. Do budoucna se počítalo s vytvořením expozice těchto přístrojů přímo na vysílači a jejich zpřístupnění veřejnosti, ale tato chvályhodná myšlenka se změnou plánů ČRa padla, přístroje jsou nyní definitivně uskladněny a vystaveny pro veřejnost v klubovních budovách v Třešti.


Průběžně probíhá třídění, sepisování a fotodokumentace sbírky i archivu. Tak, jak budou jednotlivé části sbírky zpracovávány, budou se soupisy sbírkových předmětů i s fotografiemi objevovat i na této stránce.

Seznam správců - kurátorů jednotlivých sekcí:

Jednotlivým správcům lze poslat mail kliknutím na jejich jméno.


Rozdělení sekcí klubovní sbírky HRČS v Třešti

A. Rozhlasové přijímače (Pavel Vejdělek)

  • stolní rozhlasové přijímače
  • přenosné rozhlasové přijímače
  • autorádia
  • kombinace rozhlasového přijímače s gramofonem, magnetofonem (v případě že např. magnetofon je doplňkem rozhlasového přijímače)
  • komunikační přijímače
  • příslušenství
  • ostatní
B. Televizní přijímače (Martin Stránský)
  • stolní televizní přijímače černobílé
  • stolní televizní přijímače barevné
  • přenosné televizní přijímače černobílé
  • přenosné televizní přijímače barevné
  • kombinace televizního přijímače s rozhlasovým přijímačem atd.
  • záznam obrazu pro domácí použití
  • příslušenství
  • ostatní
C. Nízkofrekvenční technika (Václav Červinka)
  • zesilovače
  • gramofony
  • magnetofony (i kombinace s rozhlasovým přijímačem v případě že je přijímač doplňkem např. magnetofonu)
  • digitální a optický záznam zvuku
  • mikrofony, reproduktory, sluchátka
  • efektová zařízení
  • příslušenství
  • ostatní
D. Místní a závodní rozhlas (Pavel Vejdělek)
  • rozhlasové ústředny
  • reproduktory místního rozhlasu
  • příslušenství
  • ostatní
E. Rozhlas po drátě (Pavel Vejdělek)
  • ústředny rozhlasu po drátě
  • režijní pracoviště rozhlasu po drátě
  • reproduktory rozhlasu po drátě
  • měřící a zkušební zařízení
  • příslušenství
  • ostatní
F. Rozhlasová studiová technika (Pavel Boudný)
  • rozhlasová studiová technika
  • záznam zvuku
  • příslušenství
  • ostatní
G. Televizní studiová technika (Vladimír Bradáč)
  • televizní studiová technika
  • přenosová zařízení
  • záznam obrazu
  • průmyslová televize
  • příslušenství
  • ostatní
H. Telefonní technika (Pavel Vejdělek)
  • telefonní přístroje
  • dálnopisné a telegrafní přístroje
  • telefonní a dálnopisné ústředny
  • zařízení nosné telefonie
  • domácí telefon
  • zkušební zařízení
  • příslušenství
  • ostatní
I. Signalizační technika (Pavel Vejdělek)
  • elektrická požární signalizace (EPS)
  • elektrické zabezpečovací systémy (EZS)
  • dopravní signalizační zařízení
  • příslušenství
  • ostatní
J. Automatizační technika (Jaromír Kučera)
  • automatizační technika
  • příslušenství
  • ostatní
K. Výpočetní technika (Jaromír Kučera)
  • 8 bitové mikropočítače
  • osobní počítače
  • sálové počítače a jejich komponenty
  • analogové počítače
  • kalkulátory
  • tiskárny a plotry
  • jednotky záznamových médií a záznamová média
  • příslušenství
  • ostatní
L. Měřicí přístroje (Lukáš Petřík)
  • měřící přístroje elektrických veličin
  • měřící přístroje neelektrických veličin
  • normály elektrických veličin
  • příslušenství
  • ostatní
M. Lékařské přístroje (Lukáš Petřík)
  • lékařské přístroje
  • příslušenství
  • ostatní
N. Vakuová technika (Jiří Hájek)
  • elektronky
  • jiné vakuové prvky
  • příslušenství
  • ostatní
O. Součástky a konstrukční díly (Viktor Vích)
  • pasivní součástky
  • aktivní součástky (kromě vakuových)
  • konstrukční díly
  • příslušenství
  • ostatní
P. Historie radioamatérství (Vladimír Bradáč)
  • vysílací a přijímací zařízení a příslušenství tovární výroby
  • vysílací a přijímací zařízení domácí výroby
  • ostatní amatérské konstrukce
  • demonstrační pomůcky a stavebnice
  • vybavení pro radioamatérské sporty (MVT, ROB)
  • staniční deníky, diplomy, QSL lístky
  • příslušenství
  • ostatní
Q. Vojenská aj. profesionální spojovací technika (Vladimír Bradáč)
  • spojovací prostředky rádiové (vysílače, přijímače, transceivery, soupravy)
  • spojovací prostředky po vedení (polní telefonní přístroje, ústředny)
  • pomocné přístroje a příslušenství (měřidla, napájecí a nabíjecí zdroje, antény atd.)
  • speciální zařízení (radiolokátory, navigace, palubní přístroje ...)
  • příslušenství
  • ostatní
R. Vysílače (Pavel Boudný)
  • rozhlasové a televizní vysílače
  • základnové a mobilní radiostanice
  • speciální vysílače
  • příslušenství
  • ostatní
S. Archiv (Pavel Boudný)
  • knihy
  • časopisy
  • uživatelské návody
  • servisní dokumentace
  • propagační materiály
  • audiovizuální média
  • ostatní
T. Filmová technika (Jan Mottl)
  • filmové projektory
  • ozvučení filmu
  • filmové laboratoře
  • filmové kamery
U. Světelná technika (Lukáš Petřík)
  • žárovky
  • zářivky
  • výbojky
  • speciální světelné zdroje
  • osvětlovací tělesa


V roce 2004 byl navázán korespondenční kontakt se současnou společností TESLA a.s. se sídlem na Poděbradské ulici v Praze-Hloubětíně. Laskavostí pana Tomáše Kobese z akciové společnosti Tesla jsme kromě pro budoucnost oboustranně užitečného (doufejme) spojení získali několik vzácných fotografií z historie závodu v Hloubětíně. Jak známo, hloubětínský závod vybudoval na přelomu 20. a 30. let 20. století jako svou pobočku holandský koncern Philips. Po II. světové válce byl tento závod stejně jako ostatní radiotovárny na našem území začleněn do n.p. Tesla. Dobové snímky dávají nahlédnout do výrobních prostor továrny, představují skupinu někdejších zaměstnanců i vzhled areálu závodu při pohledu z ulice. Na portrétní fotografii je Ing. Bísek, osobnost nerozlučně spojená s počátky výroby elektronek v Československu 20. let minulého století. Zájemcům doporučujeme také návštěvu prezentace společnosti TESLA, a.s. na adrese www.tesla.cz, kde kromě současného výrobního programu najdete také stručný souhrn historie závodu. Za poskytnuté fotografie patří akciové společnosti TESLA v Praze - Hloubětíně dík.

Továrna Philips Zaměstnanci, 30. léta Pohled do výroby I. Pohled do výroby II. Ing. Bísek