Historický radioklub československý

Časopis RADIOJOURNAL

Zpět na úvodní stránku HRČS
Časopis Radiojournal

Historický radioklub československý (dále jen HRČS) vydává pro své členy klubovní časopis Radiojournal (dále jen RJ). Časopis založil v roce 1988 jako samizdat jeden z duchovních otců klubu František Peřina ze Zlína. Předchůdcem RJ byly „Metodické materiály“, které F. Peřina vydával déle než 2 roky pro členy KPTM v Brně pod hlavičkou KPTMB; jejich vydávání bylo po zásahu tehdejšího vedení TM v Brně na jaře 1988 zastaveno. Na podzim 1988 vyšlo první číslo RJ jako nezávislý samizdat. Zanedlouho zahájilo TM Brno přece jen vydávání vlastního periodika pro členy KPTMB: cyklostylované tiskoviny s názvem Radiohlídka, red. Ivan Marek. Cyklostyl Radiohlídka skončil pro nezájem odběratelů po 3. čísle a I. Marek poté několik let spolupracoval s Radiojournalem. Název Radiohlídka převzala dočasně jedna z rubrik Radiojournalu. Z původního počtu 30 samizdatových výtisků se po založení HRČS v r. 1990 okruh čtenářů Radiojournalu výrazně rozšířil. RJ nyní vychází v nákladu cca 400 výtisků 3x ročně. Podmínkou odběru RJ je členství v HRČS.

V časopise vycházejí informace o klubovní činnosti, náměty na opravy přijímačů, pravidelně se otiskují servisní návody většinou od ing. Berana a ing. Vařáka - kompletní popisy, schemata a návody na opravy a rekonstrukce sbírkových přijímačů. V poslední době se na tvorbě servisních návodů podílejí i další členové. V dřívějších číslech vycházely i kreslené obrázkové katalogy přijímačů od ing. Miloše Endlera vyráběných na území Československé republiky do 2. světové války.

    Redakce, jak šel čas:
  • RJ1-12: František Peřina
  • RJ13-21: Martin Hájek, Petr Svoboda
  • RJ22-30: František Peřina
  • RJ31-55: René Melkus
  • RJ56-82: Pavel Boudný
  • RJ83-97: Jiří Hájek
  • RJ98-dosud: Pavel Boudný

Nabídka pro členy:

Máte možnost si objednat reedici časopisu Radiojournal v elektronické podobě na třech CD, první obsahuje čísla 1-25, druhé 26-50, třetí 51 - 75. Pro objednání vytiskněte a vyplňte formulář a pošlete jej klasickou poštou na adresu sekretáře HRČS: Václav Červinka, Renčova 32, 621 00 Brno. Cena jednoho CD je 600,- Kč, pro studenty je sleva.

Seznam všech dosud vyšlých čísel časopisu Radiojournal

RJ 111
RJ 101 RJ 102 RJ 103 RJ 104 RJ 105 RJ 106 RJ 107 RJ 108 RJ 109 RJ 110
RJ 91 RJ 92 RJ 93 RJ 94 RJ JS RJ 95 RJ 96 RJ 97 RJ 98 RJ 99 RJ 100
RJ 81 RJ 82 RJ 83 RJ 84 RJ 85 RJ 86 RJ 87 RJ 88 RJ 89 RJ 90
RJ 71 RJ 72 RJ 73 RJ 74 RJ 75 RJ 76 RJ 77 RJ 78 RJ 79 RJ 80
RJ 61 RJ 62 RJ 63 RJ 64 RJ 65 RJ 66 RJ 67 RJ 68 RJ 69 RJ 70
RJ 51 RJ 52 RJ 53 RJ 54 RJ 55 RJ 56 RJ 57 RJ 58 RJ 59 RJ 60
RJ 41 RJ 42 RJ 43 RJ 44 RJ 45 RJ 46 RJ 47 RJ 48 RJ 49 RJ 50
RJ 31 RJ 32 RJ 33 RJ 34 RJ 35 RJ 36 RJ 37 RJ 38 RJ 39 RJ 40
RJ 21 RJ 22 RJ 23 RJ 24 RJ 25 RJ 26 RJ 27 RJ 28 RJ 29 RJ 30
RJ 11 RJ 12 RJ 13 RJ 14 RJ 15 RJ 16 RJ 17 RJ 18 RJ 19 RJ 20
RJ 1 RJ 2 RJ 3 RJ 4 RJ 5+6 RJ 7 RJ 8 RJ 9 RJ 10