Historický radioklub československý

Časopis RADIOJOURNAL

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na Radiojournal

Radiojournal 96/2019

Seznam článků:

  • ZTŘEŠTĚnosti
  • Úvodník redaktora
  • Klubovní akce 2019
  • Zpráva kontrolní komise za rok 2018
  • Střípky z historie firem Bratří Reinerových, 2. část.
  • Mikrofona MK306 Superdual a Mikrofona MK306 Superdual Luxus
  • Fonograf Amberola 30
  • Radiová skoropovídka
  • Obrazová příloha