Historický radioklub československý

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS
Mimořádné příspěvky na budovy HRČS 2023
Mimořádné příspěvky na budovy HRČS 2003-2022

Mimořádné příspěvky na budovy HRČS za rok 2023

V první polovině roku 2003 se naše sbírka, ale hlavně kolekce vysílačů na poděbradské rádiovce, ocitla v ohrožení z důvodu pronájmu a posléze prodeje celého objektu golfovému klubu. Abychom mohli zachránit nejen naši původní sbírku, ale i mnohdy již unikátní vysílače, byl Historický radioklub československý nucen zakoupit vlastní budovu.

V současné době je Historický radioklub československý majitelem dvou objektů bývalých sil v Třešti u Jihlavy. První objekt byl postupně rekonstruován a byla v něm zřízena veřejně přístupná expozice Tesla - dědictví čs. elektroprůmyslu, v části budovy byly zřízeny depozitáře, kinosál a archiv.

Zakoupením druhé budovy ovšem starosti nekončí, budoucí depozitář potřebuje rekonstrukci. Péče o sbírku a rozšiřování expozice československé radiotechniky vyžaduje další prostředky, a tak jsou příspěvky na tento účel stále vítány. Každá stokoruna, kterou přispějete, nás posune o kousek blíže k cíli, totiž k vybudování ojedinělé sbírky věcí, které pro své rozměry nebo relativní novodobost končí nikoli ve sbírkách soukromých, ale v drtivé většině za vraty kovošrotů. Domníváme se, že smyslem naší sběratelské činnosti by nemělo být pouhé obohacování soukromých sbírek, ale i záchrana mnohdy ojedinělých zařízení, která o historii našeho krásného oboru vypovídají mnohdy více než sebevíce nablýskaný přijímač. Skutečností nicméně zůstává, že každý finanční příspěvek je věcí navýsost dobrovolnou, i člen, který se z jakýchkoliv důvodů příspěvku zdrží, nesmí být a nebude v rámci HRČS nikterak diskriminován. Výše příspěvku je zcela závislá od vaší chuti tuto žádoucí iniciativu podpořit, i několik desetikorun nás může přiblížit k realizaci tohoto smysluplného projektu.

Zasílání příspěvků na třešťské muzeum lze provádět na účet HRČS u Fio banky s číslem 2800387740 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo 222000XXX, kde XXX je vaše členské číslo v třímístném tvaru (022 apod.). Pokud členské číslo nemáte, vepište na konec variabilního symbolu 000. Příspěvek organizace nebo nečlena bude mít variabilní symbol 222000000. V tom případě, prosíme, avizujte současně s platbou sekretáře klubu nebo pokladníka o platbě, protože zpráva pro příjemce není vždy správně rozpoznána a nemuseli bychom zjistit, od koho příspěvek pochází.

Ostatní platby na klubovní účet nebo případné dotazy a nesrovnalosti konzultujte s pokladníkem klubu Pavlem Vejdělkem.

Rozhodnutím vedení klubu ze dne 27. 2. 2021 budou hmotné dary převyšující částku 5000 Kč přijímány do majetku klubu pouze se souhlasem Představenstva.


Seznam členů, kteří přispěli na budovu HRČS v roce 2023

Seřazeno podle členských čísel

Stav k 30. 4. 2023. Aktualizace se budou provádět vždy po zaslání měsíčního výpisu z účtu bankou. Všem přispěvatelům děkujeme.

Čl.č.JménoČástka
015Boudný Pavel5.007,-
027Horák Jaroslav2.700,-
033Balek Václav1.000,-
035Vlček Ivan300,-
047Tetour Michal1.500,-
050Vejdělek Pavel9.732,-
051Červinka Václav1.300,-
054Bradáč Vladimír1.000,-
057Duda Josef300,-
060Slaný Michal8,-
073Oulehla Vladimír300,-
086Jeníček Petr3.000,-
095Zeman Zdenek1.000,-
 
102Pícha Petr300,-
116Kehár Ladislav1.000,-
117Tenora Ivan10.000,-
122Vojkůvka Tomáš2.000,-
126Mottl Jan6.182,-
132Vrba Václav300,-
142Slavík Zdeněk4.000,-
152Mašek Jiří300,-
167Roubic Michal1.000,-
180Matějíček Petr5.000,-
Čl.č.JménoČástka
203Nosek Jan300,-
206Jonášek Josef160,-
214Spurný Pavel5.300,-
223Folwarczný Ondřej2.500,-
225Skoček Jiří300,-
227Martínek Aleš2.000,-
246Kříž Karel1.300,-
262Placek Jiří2.000,-
281Půlpán Jaroslav300,-
291Tóth Gabriel2.222,-
 
307Krýsl Jaroslav1.000,-
320Matyska Miloslav100,-
322Mlynár Juraj442,-
337Wilhelm Egbert1.234,-
341Rod Bohumil2.000,-
343Hnilička Antonín4.000,-
347Mergl Jan500,-
352Pekárek Václav1.000,-
378Kučera Jaromír10.000,-
386Horsák Miroslav1.000,-
391Chmelař Oldřich1.300,-
398Horáček Karel300,-
Čl.č.JménoČástka
405Truneček Jan1.000,-
411Páleš Milan105,-
418Schneider Václav100,-
427Hanák Tomáš800,-
430Šťastný Jiří100,-
437Witha Ladislav3.000,-
458Podzemný Martin1.000,-
470Svízela Robert1.000,-
472Beneš Josef600,-
474Stránský Martin300,-
482Wimmer Jan1.000,-
498Dobrovolný Jaroslav500,-
Čl.č.JménoČástka
503Sado Martin300,-
504Lukáš Petřík22.000,-
505Škopík Miloslav2.511,-
508Povejšil Ivan2.000,-
510Bílý Jaroslav1.300,-
520Štech Jan1.000,-
524Volák Vladimír6.000,-
532Panchártková Dana1.000,-
550Bartes Pavel2.500,-
552Prager Jan300,-
553Šrámek Jan1.000,-
554Hruška Jan500,-
558Coufal Bohuslav1.000,-
575Hrazděra Tomáš10.000,-
584Venský Robert1.000,-
 
Nečlenové
Ferst Jaroslav2.000,-
Juřík Radek200,-
Javorová Ludmila1.000,-
Kladiva Jaroslav1.000,-
Kočí Tomáš1.000,-

Za evidenci mimořádných příspěvků na klubovou nemovitost zodpovídá pokladník klubu Pavel Vejdělek.