Historický radioklub československý

Organizační záležitosti

Zpět na úvodní stránku HRČS
Organizační záležitosti
Stanovy HRČS
Organizační řád
Řád klubových akcí
Aukční přihláška
Představenstvo a kontrolní komise HRČS
Členství a příspěvky

Důležité informace o provozu HRČS

Stanovy HRČS jsou nedílnou součástí HRČS, jejich znění bylo schváleno Ministerstvem vnitra a na jejich základě byl HRČS zaregistrován.
 
Organizační řád podrobně popisuje činnost Představenstva, Kontrolní komise, pokladníka, šéfredaktora klubovního časopisu Radiojournal, webmastera klubovních stránek a správců klubovní sbírky.
 
Řád klubových akcí stanovuje pro všechny členy HRČS závazná pravidla organizace a průběhu klubových zájmových akcí HRČS typu aukce nebo bazar sběratelských předmětů.
 
Aukční přihláška slouží k přihlášení nabízených předmětů do aukcí, pořádaných na klubovních setkáních.
 
Představenstvo a KK HRČS v aktuálním složení včetně fotografií a mailových kontaktů.
 
Členství a příspěvky aneb jak se stát členem HRČS, kolik a jakým způsobem se platí členské příspěvky a další informace.