Z historie čs. továrny na články a baterie PALABA ve Slaném

napsal Václav Hlavatý, Kralupy n. Vltavou

Zakladatel firmy Jan Jaroslav PÁLA se narodil 27. září 1882. Vyučil se v Daňkově továrně a na zkušenou vyjel do Berlína a Hamburgu. Po roce 1919 založil průmyslový závod PÁLA, AKC. SPOL. Slaný. Byl též spolumajitelem největší německé továrny na baterie a články. V té době nebyla v Československu žádná elektrotechnická továrna, která by vyráběla toto zboží na podkladě vědeckých poznatků a na základě vlastních zkušeností a patentů.

Název firmy "PALABA" vznikl kombinací jména majitele a názvu jeho prvních výrobků - baterií. Ovšem později se produkce závodu rozšířila o další sortiment výrobků, které uvádíme v Přehledu. Firma PÁLA byla majitelkou asi 50 čs. i zahraničních patentů a 400 ochranných známek. Nejznámější je modrá trojúhelníková ochranná známka se zářícím světlem na vrcholu, uprostřed kůň v tahu a dole nápis PALABA. Symboly měly vyjadřovat jas světla a sílu jako vlastnosti prvních výrobků továrny. Úspěch tehdejšího podnikání Pály byl tak pronikavý, že továrna zanedlouho zaměstnávala jen ve výrobě baterií až 800 zaměstnanců.

Továrník J. J. Pála se později stal starostou města Slaný a měl zásluhy na zvelebení města. Cokoli podnikal, dělal s důkladností, s optimismem a metodickou přesností. Pála rovněž podporoval amatérské radiokluby, ve Slaném byl jeden z prvních.

Ve třicátých letech byli ředitelé podniku jednak syn továrníka Rudolf J. Pála, který tak jako jeho otec prošel tvrdou školou v cizině, dále ředitel A. Hnátek, muž prozíravý, houževnatý a srdečný, pravá ruka svého šéfa. K propagaci svých výrobků vydávala firma časopis - měsíčník s názvem "SVĚTLO A SÍLA". Vycházel v nákladu 20 tisíc výtisků česky a německy. Velmi pečlivě byli vybíráni učňové a obchodní cestující.

Nejmladším oddělením továrny bylo oddělení chemické a nové laboratoře. Zcela mimořádných výsledků bylo dosaženo při výrobě speciálních bezsalmiakových baterií (výsledky práce chemického oddělení), které byly užívány hlavně v prvních letech rozhlasu u bateriových přijímačů pod názvem RADIO/PALABA a u svítilen pod značkou EXCELSIOR/PALABA. Výrobní kapacita továrny na baterie byla až 50 tisíc kapesních baterií denně. Později továrna hojněji využívala umělé hmoty a vyráběla dokonce skříňky pro radiopřijímače v pastelových barvách.

Přehled produkce závodu PÁLA AKC. SPOL. Slaný, od. r. 1919

Na čs. trhu se v počátcích radia prodávaly žhavicí akumulátory a anodové baterie z produkce francouzské a německé. Toto zboží též dodávala továrna přenosných akumulátorů Langstein a Klein v Ústí nad Labem založená roku 1902.

Po roce 1934 vyrábí firma PÁLA jádra vf cívek z materiálu PALAFER, který byl vyvinut ve vlastních laboratořích.

Vyrábí se vf tlumivky 35mH, odlaďovače, vf cívky PALAFER STANDARD, ploché proměnné kondenzátory 400 cm, vf cívky pro 3 rozsahy (20 až 2000 m), soupravy mf transformátorů MINOR, soupravy vf jader AMATEUR, PALAFER DUO, vlnové přepínače, SUPERBLOK PALAFER SUPERMA 125kc (VF + MF díl), stupnice, transformátory, protiporuchové tlumivky, vlastní návody a schemata pro stavbu amat. přijímačů, dále velký sortiment drobného spoj. materiálu, lékařské induktory ELEKTRIKON PALABA, elektrotechnické stavebnice pro mládež.

Schemata radiopřijímačů produkce PALABA jsou v příručce Ing. M. Baudyše

Chemické výrobky firmy: od elektrolytů pro akumulátory a chemických náplní pro baterie a články až po osvěžující francovku KARMELITKA, cídidla, lepidla apod.

Název podniku v současné době: BATERIA SLANÝ, n.p.