V další zdi vzniká průchod do druhé místnosti nové ubytovny.