Aby všichni zájemci viděli nabízenou věc, vyžaduje to i trochu tělocviku.