Historický radioklub československý

Časopis RADIOJOURNAL

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na Radiojournal

Radiojournal 64/2008

Seznam článků:

 • Jemčina 2008
 • Úvodní slovo redaktora RJ
 • Události ze života HRČS:
  • Zlín 2008
  • Volby do Představenstva HRČS
 • Od Elektry k Radioelektře, Triotronu a..
 • Přečtěte si...
 • SN Philips 2517 - Casaphone
 • Pravěk - doba předrozhlasová: H. Hertz
 • Radiodreamstory, aneb časová smyčka
 • Cesta k Harmonii